in Orientální diagnostika

Orientální diagnostika – obličej nikdy nelže

Orientální diagnostika –  pohled na naši kondici a konstituci a řešení zdraví jako celku Drazí přátelé, nedílnou součástí vyšetření v poradně Rodinné zdraví je sledování zdravotního stavu pomocí orientální diagnostiky. V dnešní době se jedná o celkem známý jev. Jde o…

Continue reading