Browse Tag

Orientální diagnostika

Orientální diagnostika – obličej nikdy nelže

Orientální diagnostika –  pohled na naši kondici a konstituci a řešení zdraví jako celku

Drazí přátelé, nedílnou součástí vyšetření v poradně Rodinné zdraví je sledování zdravotního stavu pomocí orientální diagnostiky. V dnešní době se jedná o celkem známý jev. Jde o sledování krevního pulzu v oblasti zápěstí, zjištění stavu jazyka, pozorování očí a očního okolí, zkoumání kondice rtů, ucha, oblast čela a celého obličeje. Tyto techniky jsou dobré pro zjištění aktuálního zdravotního stavu, pro řešení konkrétních onemocnění, ale i jako možnost  preventivní péče o zdraví. Orientální způsob diagnostiky je globální pohled na naši kondici a konstituci a řešení zdraví jako celku.  Všechny další informace poskytnu přímo při vyšetření v poradně. Krásný den přeji všem.   Božena

nohadruhy diagnostik