Rozvoj osobnosti

Trénink rozvoje osobnosti a duchovního růstu

Otázka rozvoje osobnosti a duchovního růstu je v dnešní době velmi důležitá. Sledováním své cesty v životě se člověk dostává před otázky proč se mu to či ono přihodilo, proč prožíval a prožívá různé méně příjemné situace. Právě uvědoměním si příčiny může daný jedinec se svým životem pracovat. Každou překážku v životě brát jako příležitost ke svému vývoji, k přeladění do vyšší duchovní vibrace. V této oblasti se stávám průvodcem klienta, pomáhám mu v procesu uvědomění a poznání smyslu daných okolností. Pomáhám mu dívat se na problémy kreativním, tedy tvořivým a vývojovým způsobem.

Pomoc při řešení problémů ve vztazích

Naše vztahy jsou zrcadlem našeho vnitřního života, smýšlení o sobě o světě kolem nás. Různé emoční bloky a bolesti nabízejí možnost duševního a duchovního vývoje, tedy transformace osobnosti člověka do vyšších vibrací vnitřního naladění. Pomocí techniky změny vědomí, vedu klienta k přijetí dané situace, k uvědomění si daných souvislostí, k systematické změně pohledu na daný problém, až do bodu, kdy problém přestává být problémem a stává se živým materiálem pro práci na sobě, na své osobnosti.

Odstranění psychických, emočních bloků a bolestí Prožitková terapie, TRANSFORMACE