NAPOJENO NA ZDROJ – PSÁNO ŽIVOTEM

Mami, nejsem tvoje máma!

Mnohé příběhy žen, které prošly mými konzultacemi, měly jednoho stejného jmenovatele.

Jednalo se o jejich matky, které byly ze svých původních rodin nedosyceny láskou a přijetím, což jim způsobilo neschopnost prožívat a dávat teplou, nesobeckou, srdečnou, bezpodmínečnou lásku.

Zdravá láska byla nahrazena láskou tzv. opičí, kdy se dítě nechá dělat si co chce a také věci, které mu škodí ve zralém, všestranném vývoji.

Jejich mateřský instinkt jim velí mít děti, ale ony své děti majetnicky považovaly za zdroj svého vlastního naplňování a lásku, pozornost a zodpovědnost za svůj život očekávaly od svého dítěte.

Je zřejmé, že se dítě, díky nezralosti, těchto úkolů, které náleží do dovedností dospělého jedince, nemůže v žádném případě zhostit.     

A tak tato převrácena role, je podhoubím pro mnoho emočních zneužívání a zranění. Ať už formou nadávek pro různá, nesplněná očekávání, shazováním a nepřiměřenou kritikou, ze strany matky. Kdy malé 100% závislé dítě získá od toho, koho nadevše miluje, informaci, že není dost dobré a ať udělá, co udělá, vše je špatně.

Tímto způsobem je postupně ničena celková osobnost dítěte.

Malé dítě se snaží, přece jenom, i přes to všechno dokazovat, že je dobré, že si zaslouží lásku, pozornost a vlídné zacházení, a tak dělá svému rodiči, co mu na očích vidí, ale i tak je to stále málo.

A to je rodičův způsob kontroly a zneužívání dětské, čisté lásky, což mívá často tragické následky na zralý vývoj a dospělost dítěte.

Jedinci, kteří se v tomto období tzv. zaseknou, a nebo sklouznou do některé z psychických poruch osobnosti, nepostupují dále ve svém mentálním vývoji, jsou pak nuceni v dospělosti čelit mnoha nepříjemným situacím ve vztazích, ve svém finančním zabezpečení, v postoji k sobě samému a v neposlední řadě ve svém psychickém i fyzickému zdraví.

Je dokázáno, že nemoci, jako jsou ekzémy, astma, bulimie, anorexie, žaludeční a trávicí problémy, nemoci krve a různé psychické poruchy mají kořeny v psychicky zneužívaném dětství. 

Proto je na výsost dobré tyto věci řešit a pracovat pro své blaho. 

A tak cítím velkou vděčnost, že mohu být průvodcem pro mnoho statečných lidí, kteří se rozhodli tuto neblahou štafetu ve svých rodinách přestat předávat do dalších pokolení.