JSME STÁLE S VÁMI – PROVOZ NEPŘERUŠEN

Přátelé milí,

i v těchto dnech máte stále možnost využívat našich

                            SLUŽEB PRO ZDRAVÍ

každou  středu od 9.00 do 17.30 dále dle objednávek

a v jiné dny jsou návštěvy a konzultace dle předem dohodnutého termínu.

Zdravý den, přeji všem. BS