EPIDEMIE, KTERÉ SI TÉMĚŘ NIKDO NEVŠÍMÁ.

Microbe avec un panneau blancMilí přátelé, o těchto skutečnostech je důležité vědět a hlavě chránit sebe i své blízké. Cizopasní červi, jiným slovem helminti z řeckého slova helmins – červ nebo hlíst. Je známo kolem sto padesáti druhů lidských helmintů, a dokonce tvoří specifickou helmintofaunu. Dělí se na tři třídy: hlístice čili nematody, „kulatí červi“ s tělem v podobě vláken nebo cylindru, na koncích zašpičatělým; tasemnice neboli cestody, skupina článkovaných červů; a motolice čili trematody („ploší červi“). Ve výjimečných případech byl u člověka zaznamenán výskyt parazita kmene vrtejši (acanthocephala). U nás bylo zaregistrováno dvaapadesát druhů helmintů, z toho čtyřiadvacet připadá na druhyhlístic (nematody), devatenáct načlánkované červy čili tasemnice (cestody) a devět na motolice (trematody). Osmadvacet z nich prakticky nemá z lékařského hlediska žádný význam a případy jejich parazitování na člověku jsou spíš ojedinělé. Ostatní druhy helmintů jsou významnější – někteří mají široký výskyt, jiní lokální. Lokalizace helmintů v lidském těle může probíhat různými způsoby a také intenzita nákazy se liší – od jednotlivců po stovky a někdy i tisíce parazitů. Na jednom organismu může cizopasit najednou od jednoho do šesti druhů helmintů.

V lidském organismu se ve značném počtu usazují různé druhy červů. Závisí to na podmínkách a největší roli hrají následující parametry:

1. Geografický faktor. Různé druhy helmintů jsou odlišně rozšířeny v různých geografických zónách podle podnebí, panujících teplot, vlhkosti, druhu půdy a rostlinstva; jejich výskyt také ovlivňuje, zda pro svůj vývoj potřebují hostitelské mezistupně.

2. Profese. Pracovníci v zemědělství mívají nejčastěji helminty obývající půdu, zatímco u horníků, kteří pracují v prostředí s trvalými nadměrnými teplotami, se často vyskytují měchovci (ancylostoma) a tak dále.

3. Domácí podmínky a některé tradice a zvyklosti, konzumace syrového masa a některých druhů ryb, konzumace nedostatečně provařeného nebo propečeného masa a ryb, masa připraveného na grilu nebo na rožni  – tyto potraviny způsobují, že se člověk nakazí z hovězího masa, tasemnicí dlouhočlennou z vepřového masa anebo některou motolicí z určitých druhů ryb. Také při hnojení fekáliemi na zahrádce se šíří askaridóza, trichocefalóza a další.

4. Věk. Někteří helminti (dětská tasemnice hymenolepsis nana, škrkavky, roupi) se vyskytují jen u dětí, zatímco jiní napadají jen dospělé osoby (tasemnice dlouhočlenná a některé motolice). Nejrozšířenější ve všech geografických lokalitách jsou – roupi. Řidčeji se vyskytuje tenkohlavec bičíkový a ještě méně vlasovky. Mezi tasemnicemi dominuje dětská tasemnice, a to především ve městech, kde se šíří v dětských kolektivech, a na druhém místě je tasemnice bezbranná (taenia saginata). Méně častá je tasemnice dlouhočlenná a její larvy (cysticerkus), echinokok (vývojové stadium tasemnice jaterní), měchožil, tasemnice krysí (velmi zřídkavá) a doslova výjimkou je motolice jaterní (fasciola hepatica). Pořadí helmintů podle rozšířenosti je takovéto:

1. roupi, 2. škrkavky a 3. dětská tasemnice; na 4. místě jsou vlasovky a na 5. místě tasemnice bezbranná.

Jakmile cizopasní červi proniknou do organismu člověka, obydlí prakticky všechny části a začnou se usazovat se ve všech orgánech (například echinokok v játrech), pod kůží (drakunkulóza – onemocnění způsobené vlasovcem) a v trávicím traktu (škrkavky, roupi, tasemnice). Cizopasní červí se živí potravou přijatou člověkem a natrávenou v jeho zažívacím traktu a poté vylučují toxické exkrementy a sekrety, čímž způsobují chronickou intoxikaci organismu. Kromě toho mohou zapříčinit i mechanické poškození, různé reflektorní vlivy nebo škodí jiným způsobem. Nedodržování základních hygienických pravidel a vytváření hnilobného prostředí v dutinách zažívacího traktu nahrává usazování cizopasných červů a připravuje pro ně příhodné podmínky. V příštím článku si řekneme, jaké příznaky se objevují při napadení těla parazity. Více informací i v Rodinném zdraví. Krásný den, přeji všem.  Božena

*