Co opravdu potřebují děti?

Naše základní potřeby v dětství:

  1. potřeba bezpečí „nic zlého se mi nestane“
  2. bezpodmínečné přijetí „oba rodiče mne mají rádi, jaký jsem“
  3. ocenění, podpora, povzbuzení „umím, dovedu, dokážu“
  4. respekt „rodiče berou na vědomí mé potřeby“

Naplňování těchto potřeb je důležité, pro to, aby z dítěte vyrostl přiměřeně sebevědomý člověk, který si váží sám sebe, má rád druhé lidi a život.

Pokud je naplňování základních dlouhodobě a výrazně narušováno, nebo dítě zažívá extrémní výkyvy, může to mít negativní důsledky na vytváření osobnosti člověka.

Vnitřní stabilita, která určená zakořeněným pocitem bezpečí je nejlepší živná půda pro dobrý vývoj silného jedince.