Centrum Rodinné zdraví, tady jsem doma, zde jsem v bezpečí

Centrum Rodinné zdraví, tady jsem doma,

zde jsem v bezpečí.

 

Rodinné zdraví je centrum otevřené pro širokou veřejnost, rodiny i jednotlivce, které pořádá vzdělávací, poradenské, společenské, kulturní, volnočasové a pobytové programy a poskytuje podporu sociálně slabším lidem v obtížných, krizových situacích a pomáhá jim najít to, co momentálně potřebují.

Projekty:  

Konzultační podpora a pomoc při zdravotních, vztahových a finančních problémech v rodinách –

                     pomoc při změně nefunkčních způsobů myšlení a životních návyků

                     odvrácení odejmutí dětí z rodiny a  potřeby půjček

Samotné matky s dětmi –

                     pomoc při zařazování do pracovního procesu a řešení bezvýchodných situací

CZ svačinky jako od maminky –

podpora dětí v rodinách s nízkými příjmy pro konzumování plnohodnotných tuzemských potravin od místních zemědělců, se kterými jsou děti v kontaktu formou exkurzí a poznávacích výletů, na kterých se prakticky seznamují s výrobou regionálních potravin a krásami naší přírody

Následná péče a pomoc pro děti s poruchami chování a učení – 

                     formou her a speciálních aktivit

Hlídání dětí jednorázové, víkendové i vícedenní –

                     relaxační aktivity dětí pro radost a dobrou imunitu

Poradenství pro manželské a jiné vztahové krize a emočně náročné situace        

Propojování 3 generací, aktivní kontakty mezi dětmi, dospělými a seniory pomocí pohybových, hudebních a dalších kreativních činností s možností pobytových akcí

 

Kontakty:  Sídlo: Gen. Svobody 3, Šumperk, info@rodinnezdravi.cz, mob. 608 632 921,  

  Sponzorské dary pro naše děti, pro naši zdejší budoucnost mohou být poslány v jakékoliv částce na  č. ú. 102276630/0300

Za vaší spoluúčast a podporu mnohokrát děkujeme a věříme, že společně odvedeme velký kus dobré práce pro naši oblast a naše lidi.