Alternativní a přírodní medicína

Zjištění příčin nemoci, dle pricipů čínské medicíny

Pomocí měření energie v jednotlivých meridiánech, zjistím danou nerovnováhu této dráhy a na základě tohoto měření určím i příčinu vzniklého problému tedy nemoci.

Přírodní medicína

Diagnostika, očista dědičnosti a rodové zátěže

Diagnostika se zaměřuje na zjištění, ve které oblasti se nachází problém, jestli více budeme pracovat s klientem v oblasti psychické nebo fyzické.  Příjemným ústním testem nahlédnu do rodové zátěže. Podle výše rodové zatíženosti věnujeme potřebný časový prostor k vyčištění a odblokování dědičnosti.

 Léčba stravou, detoxikace

Strava je velmi důležitý element, který maximálně ovlivňuje náš život. Je to otázka zdraví a nemoci. Zdravá strava je nejlepší prevencí od všech nemocí fyzických tak i psychických. Podobně velkou silou pro zdraví je detoxikace, fyzická očista těla. Spolu s fyzickou, hmotnou detoxikací se dostaví i očista emoční.

Close