Já jsem

 

Již  od dětství se věnuji pozorování všeho, co souvisí s životními zákonitostmi zdraví a nemocí.

Zdraví je řád, čím více jsme v řádu, tím více upevňujeme své zdraví. 

Po absolvování střední školy se zaměřením na ekologii, přírodní bohatství Země jsem se zabývala specializačním  studiem psychologie osobnosti na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.       Poté jsem se věnovala studiu přírodní medicíny, dále jsem se přihlásila do trenérské školy s akreditačním studiem při fakultě tělesné výchovy a sportu Karlovy university.  Získané vědomosti aplikuji ve své mnoholeté poradenské praxi.

 

Přírodní medicína

Diagnostika, očista dědičnosti a rodové zátěže

Diagnostika se zaměřuje na zjištění, ve které oblasti se nachází problém, jestli více budeme pracovat s klientem v oblasti psychické nebo fyzické.  Příjemným ústním testem nahlédnu do rodové zátěže. Podle výše rodové zatíženosti věnujeme potřebný časový prostor k vyčištění a odblokování dědičnosti.

 Léčba stravou, detoxikace

Strava je velmi důležitý element, který maximálně ovlivňuje náš život. Je to otázka zdraví a nemoci. Zdravá strava je nejlepší prevencí od všech nemocí fyzických tak i psychických. Podobně velkou silou pro zdraví je detoxikace, fyzická očista těla. Spolu s fyzickou, hmotnou detoxikací se dostaví i očista emoční.